برای دانلود نسخه اصلی و نهایی کتاب جامعه شناسی یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی اینجا را کلیک کنید.

جزوه سوالات متن جامعه شناسی یازدهم ویژه رشته ادبیات و علوم انسانی را از اینجا دانلود کنید. (نسخه پیش نویس کتاب)


پیش نویس درس 1 تا 4 جامعه شناسی یازدهم را از اینجا دانلود کنید