برای دانلود نسخه اصلی و نهایی کتاب جغرافیا یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی اینجا را کلیک کنید.

جزوه سوالات متن جغرافیا یازدهم ویژه رشته ادبیات و علوم انسانی را از اینجا دانلود کنید. (نسخه پیش نویس کتاب)


پیش نویس درس 1 تا 2 کتاب جغرافیا پایه یازدهم را از اینجا دانلود کنید.


پیش نویس درس 6 کتاب جغرافیا پایه یازدهم را از اینجا دانلود کنید.


پیش نویس درس 8 کتاب جغرافیا پایه یازدهم را از اینجا دانلود کنید.


پیش نویس درس 9 کتاب جغرافیا پایه یازدهم را از اینجا دانلود کنید.


پیش نویس درس 10 کتاب جغرافیا پایه یازدهم را از اینجا دانلود کنید.


جزوه سوالات متن کتاب نیز به زودی در این سایت عرضه می شود.