بالاخره به فایل اصلی کتاب جغرافیای ایران پایه دهم سال 1395 دسترسی پیدا کردیم . این کتاب به همراه سوالات متن کتاب در اختیار شما دبیران و دانش آموزان عزیز قرار می گیرد.


دانلود جزوه سوالات متن جغرافیای ایران دهم بر اساس نسخه اصلی کتاب ( کامل ترین جزوه در کشور)


دانلود جزوه سوالات متن جغرافیای ایران پایه دهم بر اساس پیش نویس کتاب(کامل ترین جزوه موجود در کشور


دانلود نسخه اصلی کتاب جغرافیای ایران دهم مشترک همه رشته ها از اینجا


دانلود پیش نویس درس اول جغرافیای ایران دهم


دانلود پیش نویس درس دوم جغرافیای ایران دهم


دانلود پیش نویس درس سوم جغرافیای ایران دهم


دانلود پیش نویس درس چهارم جغرافیای ایران دهم


دانلود پیش نویس درس پنجم جغرافیای ایران دهم


دانلود پیش نویس درس ششم جغرافیای ایران دهم


دانلود پیش نویس درس هفتم جغرافیای ایران دهم


دانلود پیش نویس درس هشتم جغرافیای ایران دهم