بالاخره به فایل اصلی کتاب جامعه شناسی پایه دهم رشته انسانی سال 1395 دسترسی پیدا کردیم . این کتاب به همراه سوالات متن کتاب در اختیار شما دبیران و دانش آموزان عزیز قرار می گیرد.


دانلود جزوه سوالات متن جامعه شناسی دهم انسانی(نسخه اصلی)


دانلود نسخه اصلی کتاب جامعه شناسی دهم


دانلود جزوه سوالات متن جامعه شناسی پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی بر اساس پیش نویس کتاب (کامل ترین جزوه در کشور


دانلود پیش نویس درس اول و دوم جامعه شناسی پایه دهم رشته انسانی سال 95


دانلود پیش نویس درس سوم و چهارم جامعه شناسی پایه دهم رشته انسانی سال 95


دانلود پیش نویس درس پنجم جامعه شناسی پایه دهم رشته انسانی سال 95


دانلود پیش نویس درس ششم جامعه شناسی پایه دهم رشته انسانی سال 95